Algemene Verordening Gegevensbescherming

De verwerking van persoonlijke gegevens verzameld door LITECH SA gebeurt in overeenkomst met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG); de verantwoordelijke voor deze verwerking is LITECH SA.

Het bewaren van persoonlijke gegevens verzameld door LITECH SA wordt voornamelijk gerechtvaardigd door de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of vanwege het bestaan van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist, zoals toegestaan door de AVG.

LITECH SA kan gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, maar enkel na toestemming van de belanghebbende partij te hebben verkregen, of binnen de limieten die door de AVG zijn toegestaan.

De houder van de gegevens heeft het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Om zijn rechten uit te oefenen, volstaat het om een verzoek te richten aan LITECH SA

hetzij per e-mail naar het adres ‘RGPD@litech.be’
of per brief aan

LITECH SA,

Chaussée de Liège 174, Boite 22
B-5100 Jambes

(ter attentie van de AVG verantwoordelijke) door zijn identiteit te bewijzen.